பக்கங்கள்

சாலை மெரிசல்

சாலை எங்கும் வாகனங்கள்
வண்டிக்குள்ளே வானரங்கள் !!!
நகரமெல்லாம் நெருக்கமாச்சு
நெருப்பு போலே நரகமாச்சு...

2 கருத்துகள்:

 1. வந்தது இதை மட்டும் சொல்ல:
  -----------------------------

  படுக்காளியின் எழுத்தில் வீரியம்
  அதை சொல்ல இப்போ தைரியம்
  -----------------------------------
  சாலையிலிருந்து நான் நதியை அடைந்த கதை இது
  ------------------

  சாலைகளில் நெரிசல்
  அதை கண்டாலோ மெரிசல் (இது என்ன தமிழ் வார்த்தை??)
  நட்டாற்றில் கண்டேன் பரிசல்
  என் கால்களின் கீழ் கரிசல்
  -----------------------------------
  கெட்டும் பட்டணம் வந்த கதை
  ----------------------------

  சாலை எங்கும் வாகனங்கள்
  வாகனங்களுள் வானரங்கள் !!!

  நகரமெல்லாம் நெருக்கமாச்சு
  அந்த நெருக்கமே இப்போ நரகமாச்சு...
  -----------------------------------
  மனதின் வலி
  ------------

  பட்டணம் எங்கும் நெருக்கம்
  அதை கண்டவுடன்
  பட்டென வந்தது இறுக்கம்
  அந்த இருக்கம் குறைந்தால் உறக்கம்
  இல்லையேல் நிரந்தர கிறக்கம்
  -----------------------------------

  பதிலளிநீக்கு
 2. அன்பரே !
  படுக்காளித்தனம் அதிகமாகிவிட்டது

  சொர்கத்தை நரகம் என்கி்றீர்
  சக மனிதனை மிருகம் என்கி்றீர்
  நிகழ் காலத்தின் மீது வெறுப்பை நெருப்பாக உமிழகிறீர்....

  வாகனங்கள் ஆறாம் அறிவு தந்த அற்புதப்புதையல்
  நகரங்கள் தனி மனிதன் சமுதாயமானதின் வெளிப்பாடு

  எட்டுக்கள் வைத்து நடந்தவன் - இப்போது
  எட்டிக்கொண்டு சறுக்கிப்போகிறேன்

  "கால்நடையாக" வலம் வந்தவன்
  கால்களின் கீழ் இன்று உலகமே ஒரு குட்டிக்கிராமம்

  இரண்டு இப்போது நாலானது
  சக்கரங்கள் கூடுதல் காலானது

  அறிவியலை ஆதரி
  நிகழ் காலத்தை நேசி
  மனித நேயம் மலர செய்

  பதிலளிநீக்கு